Strona internetowa IERiGŻ-PIB | Kontakt z IERiGŻ-PIB ws. Narzędzia

Narzędzie do oceny ekonomicznej gospodarstwa rolnego

Informacje | Instrukcje | Do pobrania

Informacje:

Narzędzie do oceny ekonomicznej gospodarstwa rolnego opracowane zostało w Zakładzie Rachunkowości Gospodarstw Rolnych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej-PIB (IERiGŻ-PIB) na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) w 2020 roku. Główny cel jaki został sformułowany to wsparcie rolników w zarządzaniu gospodarstwami rolnymi przy pomocy prostej analizy danych gromadzonych w minimalnym - dostosowanym do celu zakresie. Opracowano wówczas samoliczący skoroszyt MS Excel, który miał z jednej strony zademonstrować możliwości wykorzystania raz zgromadzonych danych do wielu celów, a z drugiej przetestować rozwiązania metodyczne i techniczne przez rolników i doradców.
Od 2022 roku Narzędzie było dostosowywane do wybranych wytycznych opracowanych w ramach PS WPR 2023-2027 tak, aby beneficjenci PS mogli wywiązać się z obowiązków prowadzenia 'rachunkowości rolnej' oraz przygotowania zestawień przychodów, sprzedaży, czy też wykazu faktur.

Podstawowe funkcjonalności:

Możliwość dostosowania zakresu rejestrowanych danych do potrzeb rolnika (arkusz ‘Informacje_podstawowe’ - > wstążka ‘Narzędzie OE GR’ -> przycisk ‘Modyfkuj’ -> zakładka ‘Cele’. W zależności od potrzeb należy w odpowiednich polach zaznaczyć ‘ü’ preferencje. W efekcie, po kliknięciu w przycisk ‘Ok’ skoroszyt dostosuje zakres rejestrowanych danych ukrywając bądź odkrywając właściwe wiersze, kolumny i arkusze.

Rejestrowanie danych dotyczących: zasiewów; stada zwierząt; zasobów i nakładów pracy; stanu kasy oraz rachunku bankowego; przychodów i rozchodów (odpowiednio w arkuszach: ‘Uprawy’; ‘Zwierzeta’; ‘Zasoby_i_naklady_pracy’; ‘Stan-kasy-oraz-rach-bankowego’; ‘Przychody’; ‘Rozchody’). Raz wprowadzone dane będą mogły być wielokrotnie wykorzystane w analizie bądź różnych zestawieniach. Dane wprowadzane są przy pomocy specjalnych formatek z zastosowaniem kontroli ich poprawności.

Operacje na danych wykonuje się po kliknięciu odpowiedniego przycisku na wstążce ‘Narzędzie OE GR’.

Po zakończeniu rejestracji danych możliwa jest ich analiza, a nawet automatyczna ocena (arkusze ‘Analiza’ oraz ‘Ocena’). M.in. możliwe jest obliczenie wielkości ekonomicznej, przygotowanie przepływów pieniężnych, czy też obliczenie odpowiednich nadwyżek.

Beneficjenci PS WPR 2023-2027 mogą przygotować wymagane zestawienia przychodów; sprzedaży oraz wykazy faktur (arkusze: ‘Zestawienie-DzR’; ‘Zestawienie-Sp’; ‘Wykaz-faktur’).

Instrukcje:

Instrukcja użytkownika (data publikacji: 2023-10-06).

Instrukcja uproszczona dla beneficjentów interwencji I.10.5 - Rozwój małych gospodarstw 'krok po kroku' pdf film (data publikacji: 2023-09-01).

Instrukcja uproszczona dla beneficjentów interwencji I.10.1.1 - Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje) 'krok po kroku' pdf film (data publikacji: 2023-09-05).

Instrukcja uproszczona dla beneficjentów interwencji I.11 - Premie dla młodych rolników 'krok po kroku' pdf film (data publikacji: 2023-09-01).

Uwagi i pytania dotyczące instrukcji należy przesyłać tylko i wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: [email protected].

Do pobrania:

1. Należy pobrać Narzędzie (skoroszyt MS Excel) (data publikacji: 2023-09-01) i zapisać na lokalnym dysku komputera.
2. Otworzyć folder, w którym zapisany został plik.
3. Najechać myszką na nazwę pliku (Narzedzie_do_OE_GR.xlsb) i nacisnąć prawy przycisk myszki.
4. Z menu wybrać pozycję 'Właściwości'.
5. W wyświetlonym okienku, na karcie 'Ogólne' należy odblokować plik i nacisnąć przycisk 'Ok'.
6. Następnie należy otworzyć plik (przy pomocy aplikacji MS Excel w wersji 2010 lub wyższej na komputerze z systemem operacyjnym MS Windows) i systematycznie wypełniać, stosując się do szczegółowych instrukcji.
Uwagi i zgłoszenia błędów dotyczące skoroszytu należy przesyłać tylko i wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: [email protected].

Wszelkie prawa zastrzeżone Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2023.