Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Adiunkt w dyscyplinie ekonomia i finanse

2024-06-24

Warszawa, 24.06.2024

 

DYREKTOR INSTUTUTU EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

 ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego:

adiunkta w dyscyplinie ekonomia i finanse

 

Kandydat/kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.)

 

Od kandydata/kandydatki oczekuje się:

 • posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora w dyscyplinie ekonomia/ekonomia i finanse,
 • posiadanie predyspozycji do pracy naukowej oraz wiedzy i doświadczenia w którymś z wymienionych obszarów: ekonomia, finanse, agrobiznes, bezpieczeństwo żywnościowe, biogospodarka, rolnictwo lub ogrodnictwo, rachunkowości gospodarstw rolnych, polityka rolna, rozwój obszarów wiejskich, zrównoważony rozwój, ekologia
 • udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny z ostatnich 5 lat w minimum jednym z wymienionych obszarów: ekonomia, finanse, agrobiznes, bezpieczeństwo żywnościowe, biogospodarka, rolnictwo lub ogrodnictwo, rachunkowości gospodarstw rolnych, polityka rolna, rozwój obszarów wiejskich, zrównoważony rozwój, ekologia,
 • posiadania co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 • mile widziane doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym lub też złożenia projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania,
 • mile widziany odbyty co najmniej tygodniowy staż naukowy w polskiej lub zagranicznej jednostce naukowej,
 • aktywności w prezentowaniu referatów na konferencjach i seminariach naukowych w kraju i za granicą,
 •  aktywności w działalności organizacyjnej,
 •  posiadania co najmniej dobrej znajomości języka polskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku, wygłaszania doniesień na konferencjach naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • Korzystanie w pełni z praw publicznych.

 

Za dodatkowe zalety uważa się:

 • inne szczególne osiągnięcia (np. nagrody) i doświadczenie (np. pełnienie funkcji redaktora w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, organizacja konferencji międzynarodowych);

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do Dyrektora IERiGŻ-PIB,
 • życiorys/cv,
 • wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku,
 • niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie przez Kandydata/(kę) wymagań zawartych w treści ogłoszenia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez IERiGŻ-PIB,
 • oświadczenie kandydata/kandydatki, że spełnia wymogi określone w art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz oświadczenie, że IERiGŻ-PIB w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony (kandydat wyłoniony w konkursie podlega regularnym ocenom okresowym),
 • stałe, atrakcyjne miesięczne wynagrodzenie plus dodatki zgodnie z regulaminem wynagrodzeń Instytutu,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjne naukowo środowisko pracy,
 • publikowanie w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych,
 • premiowanie publikacji wysoko punktowanych oraz pozyskania projektów,
 • udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

 

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym etapie zostanie dokonana ocena formalna dokumentów. W drugim etapie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w siedzibie Instytutu, wybrani kandydaci zostaną poformowani na podany w dokumentach numer do kontaktu.

 

Dokumenty należy składać do dnia 31.07.2024, drogą elektroniczną na adres [email protected] Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa. Dokumenty, które wpłyną do elektronicznej skrzynki odbiorczej po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: [email protected]

 

 

                                                                                             

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy że:

a)        Administratorem danych osobowych jest Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki    Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, którego siedziba mieści się w Warszawie ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, a dane kontaktowe to: tel. 022/5054518, e-mail: [email protected]

b)       W IERiGŻ-PIB wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mailowym: [email protected] lub na adres Instytutu.

c)        Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IERiGŻ- BIP postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

d)       Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

e)        Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich niepodanie nie ma wpływu na przebieg rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

f)        Dane osobowe kandydatów niewybranych w danym konkursie będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca do zakończenia procesu rekrutacji,  a następnie zostaną usunięte.

g)       Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

h)       W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

i)         Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa)

 

 

 

Utworzył
Albert Weikum
2024-06-24
Opublikował
Albert Weikum
2024-06-24
Modyfikacja
Albert Weikum
2024-06-24
Odwiedzin: 223