Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"
Jesteś tutaj: Prace badawcze > Projekty

Projekty

Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu - UBROL

Opublikowane 2019-10-10 przez Kamila Tomaszewska
Projekt finansowany ze środków NCBiR w ramach programu Gospostrateg jest realizowany od 1 kwietnia 2019 r. przez konsorcjum AGRI-RISK w składzie: MRiRW (Lider), IERiGŻ-PIB (Lider Finansowy, Główny Wykonawca), SGGW w Warszawie, UE w Poznaniu i IUNG-PIB. Celem głównym projektu jest zaproponowanie rozwiązań zwiększających efektywność/racjonalność wydatkowania funduszy budżetowych na oferowane już obecnie polskim rolnikom produkty ubezpieczeniowe i poszerzenie ich listy. W konsekwencji można będzie zracjonalizować również wydatki publiczne ponoszone na socjalną pomoc ad hoc w razie wystąpienia katastrof naturalnych, tzw. kredyty klęskowe oraz dotacje na odtwarzanie produkcji rolniczej. Zaprojektowane produkty ubezpieczeniowe staną się składnikiem szerszej konstrukcji, a mianowicie systemu holistycznego zarządzania ryzykiem w polskim rolnictwie, którego powstanie jest drugim głównym celem projektu. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie skuteczności krajowych ubezpieczeń rolnych w zakresie funkcji poprawiania alokacji ryzyka, ochrony istniejącego majątku w rolnictwie, akumulacji kapitału, mobilizowania zasobów finansowych i tworzenia kultury oraz bodźców do stałego doskonalenia holistycznego zarządzania ryzykiem. Projekt zaowocuje także bardziej racjonalnym wydatkowaniem funduszy publicznych na rolnictwo, da impuls do zrównoważonego rozwoju infrastruktury finansowej tego sektora oraz wspierać będzie jego wzrost i rozwój w sposób zgodny z paradygmatem zrównoważenia społecznego, ekonomicznego i środowiskowego, a także stworzy podstawy do stabilizowania konsumpcji i poziomu życia polskich rolników.

Włączenie społeczne seniorów na obszarach wiejskich Mazowsza - inicjatywy lokalne

Opublikowane 2019-10-10 przez Kamila Tomaszewska
W 2018 r. w ramach Umowy nr 43/UMWM/05/2018/RW-D-III zawartej z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich IERIGŻ-PIB realizował projekt pt. Włączenie społeczne seniorów na obszarach wiejskich Mazowsza - inicjatywy lokalne. Badania prowadzone w okresie wpisywały się prace badawcze realizowane w tematyce Priorytetu 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich; jak również celu 5 Planu Prac KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich oraz Działania 11 KSOW Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Platforma Żywnościowa - SELLFOOD

Opublikowane 2019-10-10 przez Kamila Tomaszewska
W latach 2018-2020 Instytut realizuje projekt badawczo-wdrożeniowy, finansowany ze środków NCBR, w ramach I konkursu na projekty otwarte Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG. Projekt wykonywany jest z inicjatywy i pod egidą MRiRW przez konsorcjum w składzie: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (Lider Projektu) oraz współwykonawcy: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego.

Finalization of the Farm Accountancy Data Network FADN

Opublikowane 2018-03-13 przez Ewa Sierakowska
W 2018 r. Instytut rozpoczął realizację w Macedonii projektu twinningowego pod nazwą: Finalization of the Farm Accountancy Data Network FADN. Projekt finansowany jest ze środków UE i kraju Beneficjenta w ramach unijnego programu Instrument for Pre-accession Assistance (IPA). Projekty twinningowe mają na celu wykorzystanie doświadczeń i wiedzy państw członkowskich UE w dostosowaniu do unijnych standardów krajów aspirujących do członkostwa. Polska w coraz większym stopniu uczestniczy w tych projektach.

Projekt "The central-eastern EU model for competitive and sustainable agriculture and rural development"

Opublikowane 2018-01-18 przez Ewa Sierakowska
W latach 2015-2016 Instytut realizował projekt badawczy pt. "The central-eastern EU model for competitive and sustainable agriculture and rural development", w ramach uzyskanego grantu International Visegrad Fund's Standard Grant . Celem prowadzonych prac badawczych była konfrontacja różnych podejść badawczych naukowców z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym zwłaszcza państw Grupy Wyszehradzkiej, do aktualnych wyzwań stojących przed rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście równowagi między konkurencyjnością a zrównoważonym rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich. W ramach projektu zorganizowano konferencję naukową, która odbyła się w dniach 18-21.10.2015 r., w Zakopanem. Partnerami projektu oraz współorganizatorami wydarzenia byli przedstawiciele instytucji naukowo-badawczych z krajów Grupy Wyszehradzkiej: Research Institute of Agricultural Economics (AKI), Budapeszt, Węgry, Czech University of Life Sciences (ČZU), Praga, Czechy, oraz Slovak University of Agriculture in Nitra (SPU), Nitra, Słowacja.

Projekt Local Food; Etablering av lokala vsmedelsmarknader; Formation of local food markets (PROLOCAL)

Opublikowane 2018-01-05 przez Ewa Sierakowska
Projekt Local Food; Etablering av lokala vsmedelsmarknader; Formation of local food markets (PROLOCAL) realizowany od sierpnia 2016 r. do stycznia 2017 r., a finansowany z Baltic Sea Region Seed Funding Grants , to inicjatywa na rzecz badań i wymiany doświadczeń w zakresie kształtowania się lokalnych systemów żywnościowych w krajach basenu morza bałtyckiego i na Białorusi. Oprócz IERiGŻ-PIB uczestniczyli w programie Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Centre for Programme LEADER of the Republic of Lithuania (Litwa), University of Latvia (Łotwa), Nordic Centre for Spatial Development - Nordregio (Szwecja), Institute of System Research in Agroindustrial Complex (Białoruś). Koordynatorem był Nordic Centre for Spatial Development - Nordregio (Szwecja).

Projekt z MNiSW "Finansowania zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę - działalność wydawniczą".

Opublikowane 2018-01-05 przez Ewa Sierakowska
W latach 2016-2017 Instytut realizował projekt sponsorowany przez MNiSW, dotyczący "Finansowania zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę - działalność wydawnicza".

Perception and Evaluation of Regional and Cohesion Policies by Europeans and Identification with the Values of Europe (PERCEIVE)

Opublikowane 2018-01-05 przez Ewa Sierakowska
(Percepcja i ocena polityki regionalnej i polityki spójności przez Europejczyków oraz ich identyfikacja z wartościami Europy) przewidziany na lata 2016-2019 realizowany jest w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Członkami międzynarodowego konsorcjum badawczego są następujący partnerzy: The University of Bologna (UNIBO) - lider projektu, The University of Gothenburg (UGOT), Romanian Academy - Institute of Agricultural Economics, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ-PIB), University of Barcelona, University of Portsmouth, Vienna University of Economics and Business i BAM! Strategie Culturali. Projekt dotyczy oceny postrzegania polityki regionalnej i polityki spójności przez obywateli Unii Europejskiej.

Projekt Farm Level Indicators for New Topics in Policy Evaluation (FLINT)

Opublikowane 2018-01-05 przez Ewa Sierakowska
Projekt Farm Level Indicators for New Topics in Policy Evaluation (FLINT) realizowano w IERIGŻ-PIB w latach 2014-2016 w ramach 7 Programu Ramowego UE. Konsorcjum projektu przewodniczył LEI-WUR z Holandii, natomiast partnerami poza IERiGŻ-PIB byli: AKI (Research Institute of Agricultural Economics, Węgry), LUKE (Natural Resources Institute, Finlandia), INTIA (The Institute for Agrifood Technology and Infrastructures of Navarra, Hiszpania), ZALF (The Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research, Niemcy), Teagasc (The Agriculture and Food Authority of Ireland, Irlandia), DEMETER (Hellenic Agricultural Organization, Grecja), INRA (Institut National de la Recherche Agronomique, Francja), CROP-R BV (Holandia), UHOH (University of Hohenheim, Niemcy).

Projekt badawczy pt. "Mechanizm interakcji marż i koniunktury na przykładzie polskiego sektora spożywczego"

Opublikowane 2016-02-17 przez Ewa Sierakowska
W okresie 20.08.2014.-19.12.2015. w Instytucie realizowano projekt badawczy pt. Mechanizm interakcji marż i koniunktury na przykładzie polskiego sektora spożywczego finansowany ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki (grant nr 2013/11/N/HS4/02427, konkurs PRELUDIUM). Kierownikiem grantu była mgr Justyna Kufel, a opiekunem naukowym dr hab. Szczepan Figiel, prof. IERiGŻ-PIB.