Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z udostępnieniem sal konferencyjnych dla uczestników międzynarodowej kon

2014-03-07

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z udostępnieniem sal konferencyjnych dla uczestników międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez IERiGŻ-PIB”.

 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa informuje, że na podstawie streszczenia i porównania złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z udostępnieniem sal konferencyjnych dla uczestników międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez IERiGŻ-PIB” unieważnił postępowanie.

 

Uzasadnienie faktyczne

             W prowadzonym postępowaniu zostało złożonych siedem ofert. Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) odrzucił trzy oferty, gdyż ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta z najniższą ceną spośród pozostałych przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne

Podstawą unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jest art. 93 ust. 1, pkt 4 ustawy Pzp, który mówi: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Jednocześnie działając zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2ustawy Pzp Zamawiający informuje, że odrzucił oferty firm:

1. „Platon” Zarządzanie i Finanse dr Adam Ugrewicz 52-200 Wrocław, ul. Chabrowa 39/7 Wysoka

Uzasadnienie faktyczne

 

          Zamawiający żądał w pkt 3.4. SIWZ, aby Wykonawca zapewnił:

a) jedną dużą salę konferencyjną klimatyzowaną - na 130 osób za stołami w dowolnym ustawieniu (w tym dla 5 osób w prezydium),

b) jedną małą salę konferencyjną klimatyzowaną – na ok. 50 osób, wyposażoną w stoły i krzesła,

c) w dużej sali konferencyjnej miejsce z widokiem na ekran do ustawienia kabiny służącej do tłumaczeń symultanicznych,

d) wyposażenie sal konferencyjnych w stoły i krzesła z miękkim obiciem (w dowolnym ustawieniu, ale z widokiem na ekran),

e) ekran do rzutnika, przy czym ekran do rzutnika musi być dostosowany wymiarami do wielkości sali, ustawienia stolików i odległości najdalej siedzącego uczestnika konferencji, w taki sposób, aby zapewnić właściwą (dobrą) widoczność.

 

            Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu zaoferował jako miejsce świadczenia usług Hotel Manor ul. Kanarkowa 47, 11-041 Olsztyn. W pkt 3.6. SIWZ Zamawiający zastrzegł sobie prawo skonfrontowania propozycji oferowanych z rzeczywistymi warunkami przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający skorzystał z tego prawa i w dniu 26.02.2014 r. obejrzał Hotel Manor. Stwierdził, że sala konferencyjna nie spełnia wyżej opisanych wymogów Zamawiającego. Duża sala konferencyjna w Hotelu Maron nie jest dostosowana wymiarami, a przede wszystkim wysokością do zapewnienia właściwej (dobrej) widoczności wszystkim 130 uczestnikom konferencji. Nawet przy zastosowaniu dwóch ekranów uczestnicy siedzący w dalszych rzędach nie będą mieli dobrej widoczności. Widoczna pozostaje tylko górna część ekranu.

Ponadto stałe elementy konstrukcyjne – filary - są tak rozmieszczone, że w dużym stopniu ograniczają widoczność.

Uzasadnienie prawne

 

            Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

  1. „DELTA TOUR” Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, ul. Czerska 18

 

Uzasadnienie faktyczne

 

          Zamawiający żądał w pkt 3.4. SIWZ, aby Wykonawca zapewnił:

a)     jedną dużą salę konferencyjną klimatyzowaną - na 130 osób za stołami w dowolnym ustawieniu (w tym dla 5 osób w prezydium),

b)     jedną małą salę konferencyjną klimatyzowaną – na ok. 50 osób, wyposażoną w stoły i krzesła,

c)     w dużej sali konferencyjnej miejsce z widokiem na ekran do ustawienia kabiny służącej do tłumaczeń symultanicznych,

d)     wyposażenie sal konferencyjnych w stoły i krzesła z miękkim obiciem (w dowolnym ustawieniu, ale z widokiem na ekran),

e)     ekran do rzutnika, przy czym ekran do rzutnika musi być dostosowany wymiarami do wielkości sali, ustawienia stolików i odległości najdalej siedzącego uczestnika konferencji, w taki sposób, aby zapewnić właściwą (dobrą) widoczność.

 

            Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu zaoferował jako miejsce świadczenia usług Hotel Manor ul. Kanarkowa 47, 11-041 Olsztyn. W pkt 3.6. SIWZ Zamawiający zastrzegł sobie prawo skonfrontowania propozycji oferowanych z rzeczywistymi warunkami przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający skorzystał z tego prawa i w dniu 26.02.2014 r. obejrzał Hotel Manor. Stwierdził, że sala konferencyjna nie spełnia wyżej opisanych wymogów Zamawiającego. Duża sala konferencyjna w Hotelu Maron nie jest dostosowana wymiarami, a przede wszystkim wysokością do zapewnienia właściwej (dobrej) widoczności wszystkim 130 uczestnikom konferencji. Nawet przy zastosowaniu dwóch ekranów uczestnicy siedzący w dalszych rzędach nie będą mieli dobrej widoczności. Widoczna pozostaje tylko górna część ekranu.

Ponadto stałe elementy konstrukcyjne – filary - są tak rozmieszczone, że w dużym stopniu ograniczają widoczność.

 

Uzasadnienie prawne

 

            Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

  1. UpHOTEL s.c. ul. Długa 13/1, 56-500 Jelenia Góra

 

Uzasadnienie faktyczne

 

            Zamawiający żądał:

1)      w pkt 3.1.2 SIWZ, aby pokoje oraz pełny zakres świadczonych usług hotelarskich (wraz z nieodpłatnym dostępem do infrastruktury rekreacyjnej np. basen, sauna, siłownia i WiFi) oraz gastronomicznych powinny spełniać warunki co najmniej hotelu czterogwiazdkowego,

2)      w pkt 3.2.1. SIWZ, aby Wykonawca zapewnił w bazie hotelowej:

a)      70 pokoi 1-osobowych – 2 noclegi,

b)       32 pokoje  2-osobowe z pojedynczymi łóżkami – 2 noclegi,

c)       1 pokój  2 osobowy z pojedynczymi łóżkami – 3 noclegi (dla pracowników Zamawiającego obsługujących konferencję – pierwszy nocleg w dniu poprzedzającym rozpoczęcie konferencji),

d)       2 pokoje 1 osobowe – 3 noclegi (dla pracowników Zamawiającego obsługujących konferencję – pierwszy nocleg w dniu poprzedzającym rozpoczęcie konferencji).

 

3) w pkt 3.4. SIWZ, aby Wykonawca zapewnił:

a) jedną dużą salę konferencyjną klimatyzowaną - na 130 osób za stołami w dowolnym ustawieniu (w tym dla 5 osób w prezydium),

b) jedną małą salę konferencyjną klimatyzowaną – na ok. 50 osób, wyposażoną w stoły i krzesła,

c) w dużej sali konferencyjnej miejsce z widokiem na ekran do ustawienia kabiny służącej do tłumaczeń symultanicznych,

d) wyposażenie sal konferencyjnych w stoły i krzesła z miękkim obiciem (w dowolnym ustawieniu, ale z widokiem na ekran),

e) ekran do rzutnika, przy czym ekran do rzutnika musi być dostosowany wymiarami do wielkości sali, ustawienia stolików i odległości najdalej siedzącego uczestnika konferencji, w taki sposób, aby zapewnić właściwą (dobrą) widoczność.

 

            Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu zaoferował jako miejsce świadczenia usług Hotel Kanu Club Nowy Zyzdrój, 11-710 Piecki. W pkt 3.6. SIWZ Zamawiający zastrzegł sobie prawo skonfrontowania propozycji oferowanych z rzeczywistymi warunkami przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający skorzystał z tego prawa i w dniu 26.02.2014 r. dokonał wizji Hotelu Kanu Club.

Zamawiający stwierdził, co następuje:

1) nie wszystkie pokoje znajdują się w budynku hotelowym, część pokoi znajduje się małych domkach wolnostojących (typu bungalow i domek fiński), w których dla dwóch lub więcej pokoi jest do dyspozycji tylko jedna łazienka, a więc nie wszystkie pokoje posiadają pełny węzeł sanitarno-higieniczny. Brak jest górnej osłony nad wejściem do budynku hotelowego, a bezpośrednie wejście do hallu recepcyjnego nie jest chronione przed napływem powietrza z zewnątrz. Wg Zamawiającego zaoferowany hotel zgodnie wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 r w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie w hotelu o standardzie czterogwiazdkowym nie spełnia tych wymagań,

 

2) pracownicy hotelu dokonujący okazania obiektu udzieli informacji, że hotel nie posiada łącznie 105 pokoi, których w pkt 3.2.1. SIWZ wymagał Zamawiający,

 

3) duża sala konferencyjna w Hotelu Kanu Club nie jest dostosowana wymiarami, a przede wszystkim wysokością do zapewnienia właściwej (dobrej) widoczności wszystkim 130 uczestnikom konferencji. Ponadto stałe elementy konstrukcyjne – filary - tak są rozmieszczone na sali, że również w dużym stopniu ograniczają widoczność. Sala konferencyjna nie spełnia wymogów Zamawiającego.

Reasumując zaoferowany hotel nie spełnia wymogów SIWZ.

Uzasadnienie prawne

            Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Liczba ofert złożonych: 7
Liczba ofert odrzuconych: 3
Liczba wykonawców wykluczonych: 0

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane:

  • na tablicy ogłoszeń zamówienia publiczne IERiGŻ-PIB w dniu 12.02.2014 r.
  • na stronie internetowej IERiGŻ-PIB w dniu 12.02.2014 r.
  • w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 12.02.2014 r. nr ogłoszenia 49918-2014.

 

 

Lista plików:

Utworzył
Ewa Sierakowska
2014-03-07
Opublikował
Ewa Sierakowska
2014-03-07
Modyfikacja

2014-03-26
Odwiedzin: 18230