Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Program konferencji


I dzień konferencji 5.XII.2017

 Otwarcie konferencji

Sesja I

Prof. Julian Krzyżanowski – Zadania WPR po 2020 r.

PhD Tamás Mizik – Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość WPR – węgierski punkt widzenia

Dipl.-Ing. Klaus Wagner – Działania wykraczające poza Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Plan Generalny dla Obszarów Wiejskich w Austrii

PhD Norbert Potori, PhD János Sávoly, PhD Szabolcs Biró – Ocena wpływu cięć w budżecie WPR po 2020 roku na struktury produkcyjne i dochody w rolnictwie UE w ujęciu regionalnym

Prof. Jacek Kulawik, PhD Barbara Wieliczko, PhD Michał Soliwoda – Instrumenty finansowe WPR

Sesja II

Prof. Gabriel Popescu – Postęp w rolnictwie z perspektywy rewolucyjnych przemian tego sektora

Dipl.-Ing. Katja Pietrzyck, Prof. Brigitte Petersen, PhD Noureddin Driouech – Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP): zagrożenie czy szansa dla rolnictwa i sektora żywnościowego UE w regionie śródziemnomorskim?

Prof. Masahiko Gemma, Prof. Włodzimierz Rembisz – Wzrost produktywności w rolnictwie państw członkowskich UE: implikacje dla przyszłej WPR w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

PhD Katarzyna Kosior, PhD Łukasz Ambroziak – Brexit – potencjalne implikacje dla polskiego sektora żywnościowego

Anne Põder, PhD Maire Nurmet, PhD Ants-Hannes Viira – Cechy charakterystyczne gospodarstw rolnych oraz zachowania ich niestabilnego otoczenia gospodarczego: na przykładzie funkcjonowania rolników w Estonii w latach 2013-2016

 

II dzień konferencji  6.XII.2017

Sesja III

PhD Philippe Burny, PhD Benon Gaziński, Prof. Lech Nieżurawski, Prof. Czesław Sobków – Fundusze UE jako narzędzie poprawy konkurencyjności mśp z branży rolnej i przetwórczej oraz czynnik przyczyniający się do rozwoju obszarów wiejskich: porównanie pomiędzy niektórymi regionami w Polsce i Walonią

Prof. Sebastian Jarzębowski – Koncepcja krótkich łańcuchów dostaw w gospodarce żywnościowej

PhD Dan-Marius Voicilas, PhD Camelia Gavrilescu – Główne osiągnięcia i wyzwania w rumuńskim sektorze rolno-żywnościowym w pierwszej dekadzie członkostwa w UE

Cezary Klimkowski – Zmiany międzynarodowych przepływów towarów i usług polskiego sektora rolno-żywnościowego

PhD Ion Certan – Ewolucja polityki rolnej w Republice Mołdawii od ogłoszenia deklaracji o niepodległości do zawarcia umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską

PhD Bozhidar Ivanov – Wpływ płatności bezpośrednich na rozwój rolnictwa w Bułgarii

Sesja IV

Prof. Samuele Trestini, PhD Elisa Giampietri – Ulepszanie metod zarządzania ryzykiem w ramach WPR: przykłady wdrażania Instrumentu Stabilizacji Dochodów

Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ing. Sumudu Gouri Boyinová, PhD Jindřich Špička – Porównanie instrumentów zarządzania ryzykiem stosowanych w ramach unijnej WPR, Ustawy Rolnej w USA oraz prawodawstwa dotyczącego rolnictwa w Republice Czeskiej

Prof. Adam Wąs, PhD Paweł Kobus – Czynniki wpływające na poziom ubezpieczeń upraw w Polsce z uwzględnieniem poziomu subsydiowania gospodarstw

Prof. Olga Varchenko, Ludmila Stepura – Ukraińskie mechanizmy regulacji rynku rolnego: ich skuteczność i możliwości ulepszania

Prof. Vasyl D. Zalizko – Przyszłość zrównoważonego rozwoju ukraińskiego sektora rolnictwa ekologicznego w świetle unijnej WPR

 

III dzień konferencji 7.XII.2017

Sesja V

PhD Adam Waszkowski, Prof. Włodzimierz Rembisz – Relacje cen czynników produkcji a techniki wytwarzania w rolnictwie

Prof. Julia Doitchinova, Prof. Ivan Kanchev, Prof. Raliza Terziyska, Prof. Kristina Todorova – Społeczno-ekonomiczne i środowiskowe parametry i efekty WPR w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich: na przykładzie Bułgarii

PhD Michał Dudek, PhD Bożena Karwat-Woźniak – Skala i uwarunkowania dezagraryzacji w Polsce

Prof. Dimitre Nikolov, Prof. Ivan Boevsky, Prof. Petar Borissov, Prof. Teodor Radev – Nowe modele biznesowe w rolnictwie i zagadnienia bezpieczeństwa żywnościowego: analiza przypadku w Obwodzie Smolan w Bułgarii

Prof. Olena Oliynyk-Dunn, Prof. Viktor Adamenko – Schematy finansowania gospodarstw rolnych i rozwój systemu finansowego: na przykładzie Ukrainy i Polski

PhD Biljana Grujić, PhD Predrag Vuković – Polityka rolna w Unii Europejskiej i wsparcie finansowe dla Serbii 

Sesja VI

Prof. Anatoliy Danylenko, PhD Tetyana Sokolska, PhD Olena Shust – Moratorium na sprzedaż ziemi rolniczej jako czynnik ograniczający rozwój obszarów wiejskich

Prof. Drago Cvijanović, Prof. Otilija Sedlak, Prof. Željko Vojinović – Działalność rolnicza na terenach zurbanizowanych: zakres polityki rolnej – obecnie i w przyszłości

Prof. Oleksandr Faichuk – Zrównoważony rozwój jako jedno z najważniejszych wyzwań dla europejskiej i światowej gospodarki żywnościowej

PhD Marek Zieliński – Zalesianie marginalnych gruntów rolnych finansowane z PROW 2014–2020

Prof. Adriana Mihnea, Prof. Dimitre Nikolov – Gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne w zrównoważonym rozwoju kooperacyjnym: podejście wielopodmiotowe z uwzględnieniem cyfrowych metod zarządzania gospodarstwem rolnym

Prof. Oleksandr Pavlov, Irina Pavlova  – Problemy rozwoju obszarów wiejskich Ukrainy: podejście brandingowe

Prof. Iurii Lupenko, Prof. Valerii Zhuk – Model zachowujący wieś w systemie agrarnym Ukrainy

Utworzył
Ewa Sierakowska
2017-11-15
Opublikował
Ewa Sierakowska
2017-11-15
Modyfikacja
Ewa Sierakowska
2018-01-04
Odwiedzin: 5612