Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Międzynarodowa Konferencja IERiGŻ-PIB w Józefowie

2014-12-02

W dniach 26-28 listopada 2014 r. w ośrodku Holiday Inn w Józefowie pod Warszawą odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "WPR a konkurencyjność polskiego i europejskiego sektora żywnościowego". Konferencja została zorganizowana jako podsumowanie czteroletnich badań prowadzonych w ramach Programu Wieloletniego 2011-2014 "Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach  globalizacji i integracji europejskiej". Organizatorem Konferencji był Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB.

Celem konferencji była prezentacja wyników badań i analiz prowadzonych w ramach Programu, jak również ich ocena i wielopłaszczyznowa ewaluacja. Zaprezentowane podczas konferencji referaty i odbyte dyskusje koncentrowały się wokół zagadnień ekonomiczno-społecznych związanych z przemianami w rolnictwie, przemyśle spożywczym i na obszarach wiejskich w Polsce oraz innych europejskich i pozaeuropejskich krajach. Podczas konferencji poruszano kwestie w szczególności dotyczące: konkurencyjności sektora gospodarki żywnościowej i rozwoju obszarów wiejskich zarówno na poziomie mikro jak i makro ekonomicznym, wpływu instrumentów WPR na efektywność i konkurencyjność, zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój. Uczestnicy konferencji podjęli również próbę określenia wizji przyszłości europejskiego sektora żywnościowego na globalnym rynku.

W konferencji wzięło udział ok. 140 uczestników, wśród nich reprezentanci Instytutów naukowo-badawczych, uczelni wyższych, administracji publicznej, świata polityki, doradztwa rolniczego, sektora bankowego i ubezpieczeniowego, organizacji branżowych oraz praktyki gospodarczej. Ośrodki międzynarodowe reprezentowane był m.in. przez przedstawicieli: Institute of Agricultural Economics in Sofia /Bulgaria/, Institute of Agricultural Economics and Information /Czech Republic/, Thünen-Institute of Farm Economics /Germany/, Research Institute of Agricultural Economics /Hungary/, Lithuanian Institute of Agrarian Economics /Lithuania/, University Tecnica de Lisboa CIAT – Centro Ag. Tropical/ Instituto Superior de Agronomia /Portugal/, Russian Academy of Sciences Institute of Economy /Russia/, Romanian Academy – Institute of Agricultural Economics /Romania/, Education and Research EAER, Institute of Agricultural Economics /Serbia/, Federal Office for Agriculture FOAG /Switzerland/, Association “Ukrainian Agribusiness Club”, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine /Ukraine/, oraz Ambasady Francji, Królestwa Niderlandów i USA.

W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele takich instytucji krajowych jak: ARR, IRWiR PAN, Bank Gospodarki Żywnościowej S. A, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, SGGW, Główna Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Krajowa Izba Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Nowe Życie Gospodarcze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.


Program Konferencji

Pierwszy dzień konferencji 26.XI.2014

Sesja I

prof. Andrzej Kowalski – Globalizacja, integracja i konkurencyjność sektora żywnościowego

prof. Bernardo Pacheco de Carvalho – Przyszłość europejskiego sektora żywnościowego na rynku globalnym

PANEL Dyskusyjny Wyzwania dla WPR i konkurencyjności europejskiego sektora rolno-żywnościowego
(prof. Bernardo Pacheco de Carvalho – Portugalia, prof. Tomáš Doucha – Czechy, prof. Werner Kleinhanss – Niemcy, dr Robert Garay – Węgry, prof. Andrzej Kowalski – Polska, prof. Jacek Kulawik – Polska, prof. Dimitre Nikolov – Bułgaria)


Sesja II

dr Agata Sielska, prof. Włodzimierz Rembisz – Wpływ renty politycznej na inwestycje producentów rolnych

prof. Masahiko Gemma, dr Mariusz Hamulczuk – Produktywność i jej konwergencja w rolnictwie europejskim

prof. Werner Kleinhanss – Analiza konkurencyjności rolnictwa niemieckiego na podstawie danych FADN

prof. Wojciech Józwiak, mgr Adam Kagan – Czynniki wzrostu konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych

prof. Tomáš Doucha, ing. Tomáš Medonos, dr Tomáš Ratinger, ing. Martin Hruška – Ocena efektów programu wsparcia inwestycji w Republice Czeskiej

 

Drugi dzień konferencji 27.XI.2014

Sesja III

prof. Dimitre Nikolov, dr Minka Choteva – Modelowanie typu input-output w ocenie wpływu WPR na efektywność małych gospodarstw w Bułgarii

dr Branko Mihailović, prof. Drago Cvijanović, dr Predrag Vuković – Rola międzynarodowego marketingu w procesie poprawy konkurencyjności rolnictwa

dr Aldona Skarżyńska – Czynniki determinujące opłacalność produkcji wybranych produktów rolniczych w perspektywie średnioterminowej

dr hab. Renata Grochowska – Implikacje wprowadzenia nowych zasad tworzenia prawa unijnego dla konkurencyjności sektora żywnościowego w UE

Sesja IV

dr Jolanta Drozdz, dr Artiom Volkov – Zróżnicowanie rynku żywnościowego – przypadek Litwy

dr Camelia Gavrilescu – Zmiany w dynamice handlu produktami rolno-żywnościowymi oraz konkurencyjności w okresie poakcesyjnym – na przykładzie Rumunii

dr Iwona Szczepaniak, dr Łukasz Ambroziak – Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

assoc. prof. Oleksandr Zhemoyda – Status quo i przyszłe wyzwania dla regionalnych rynków żywnościowych oraz rynku światowego z perspektywy Ukrainy

 

Trzeci dzień konferencji 28.XI.2014

Sesja V

dr Barbara Wieliczko, dr inż. Adam Wąs, dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko, prof. Jacek Kulawik – Budżetowe uwarunkowania konkurencyjności rolnictwa

prof. Józef S. Zegar – Zrównoważony rozwój rolnictwa w świetle paradygmatu konkurencyjności

prof. Krystyna Świetlik – Krajowy popyt na żywność w cieniu sukcesów eksportu

dr Teodora Stoeva, dr Dimka Haytova – Wpływ WPR na zrównoważenie i konkurencyjność produkcji warzyw w Bułgarii

 

Sesja VI

 

dr Adam Wasilewski, dr Marcin Gospodarowicz – Skuteczność i efektywność wsparcia finansowego z budżetu Unii Europejskiej dla sektora małych iśrednich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich

dr Robert Garay – Wpływ działania Europejskiej Polityki Biopaliwowej na obecną i przyszłą sytuację węgierskiego sektora biopaliw

dr Monica Tudor – Kapitał ludzki – katalizator czy czynnik ograniczający możliwości konkurencyjne obszarów wiejskich w Rumunii

dr Paweł Chmieliński, mgr Michał Dudek – Kapitał ludzki w procesach przemian strukturalnych wsi i rolnictwa

 

"10 lat w UE - sukces mimo trudności" (wkładka do Nowego Życia Gospodarczego nr 12/2014)

Utworzył
Ewa Sierakowska
2014-12-02
Opublikował
Ewa Sierakowska
2014-12-02
Modyfikacja
Ewa Sierakowska
2015-12-02
Odwiedzin: 20829