Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"
Jesteś tutaj: Prace badawcze > Projekty

Projekty

Monitoring and Evaluation Frameworks for the Common Agricultural Policy MEF4CAP

Opublikowane 2021-05-17 przez Kamila Tomaszewska
Projekt MEF4CAP jest realizowany w ramach programu UE Horyzont 2020 od października 2020 roku, a jego realizacja potrwa 3 lata. W ramach projektu rozpoznane zostaną przyszłe potrzeby informacyjne ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania WPR oraz techniczne możliwości ich zaspokojenia z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie teledetekcji i organizacji automatyzacji przepływu informacji.

Study on drivers and constraints of intergenerational change in EU agriculture and on the role of farmers' participation in food supply chains

Opublikowane 2021-05-17 przez Kamila Tomaszewska
W grudniu 2019 roku rozpoczęto realizację projektu finansowanego przez Komisję Europejską na rzecz Joint Research Centre w Sewilli. Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2021 roku. Celem projektu jest określenie zachodzących zmian międzypokoleniowych wśród rolników oraz wpływu tych zmian na rolę rolników w łańcuchu żywnościowym. Badania zmian zostaną przeprowadzone w 2 regionach, a mianowicie w Lombardii (Włochy) oraz w woj. łódzkim.

Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Eastern European countries (BIOEASTsUP)

Opublikowane 2021-05-17 przez Kamila Tomaszewska
Projekt BIOEASTsUP jest realizowany w ramach programu UE Horyzont 2020 od października 2019 roku, a jego realizacja potrwa 3 lata. Głównym celem projektu jest wsparcie inicjatywy BIOEAST i Planu Działania na rzecz przejścia 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) do biogospodarki.

Cooperation of bioeconomy clusters for biobased knowledge transfer via Innovative Dissemination techniques in the primary production sector (COOPID)

Opublikowane 2021-05-17 przez Kamila Tomaszewska
Projekt COOPID jest realizowany w ramach programu UE Horyzont 2020. Prace badawcze rozpoczęto w styczniu 2021 roku, a ukończenie projektu planowane jest na grudzień 2022 roku. Głównym celem projektu jest wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych opartych na biotechnologii w podstawowej produkcji.

Wdrożenie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim

Opublikowane 2021-03-04 przez Kamila Tomaszewska
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB realizuje projekt "Wdrożenie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim" finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaplanowany na lata 2021-2023.

Spójność społeczna na obszarach wiejskich - analiza i praktyczne wskazania

Opublikowane 2020-06-01 przez Kamila Tomaszewska
Na podstawie umowy nr 87/UMWM/05/2019/RW-D-III zawartej 27 maja 2019 r. w IERIGŻ-PIB zrealizowano w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019, badania pt. Spójność społeczna na obszarach wiejskich - analiza i praktyczne wskazania, których rezultatem jest ekspertyza pod tym samym tytułem. Współfinansowane były ze środków UE w ramach schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działalność upowszechniająca Naukę (DUN)

Opublikowane 2020-06-01 przez Kamila Tomaszewska
W roku 2018 MNiSW przyznało IERiIGŻ-PIB na lata 2018-2019 projekt nr 684/P-DUN/2018 "Działalność Upowszechniająca Naukę". Dofinansowanie przeznaczono na realizację dwóch zadań - udział zagranicznych naukowców i wdrożenie procedur zabezpieczających.

Jak powstają innowacje ekologiczne w gospodarstwach rolnych. Analiza i przykłady

Opublikowane 2020-06-01 przez Kamila Tomaszewska
W okresie 01.06.2019-30.10.2019 na podstawie umowy KSOW/3/2019/017 z dnia 14.06.2019 r. w IERIGŻ-PIB realizowano projekt "Jak powstają innowacje ekologiczne w gospodarstwach rolnych. Analiza i przykłady". Badania prowadzono w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019, konkurs nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Finansowane były przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu - UBROL

Opublikowane 2019-10-10 przez Kamila Tomaszewska
Projekt finansowany ze środków NCBiR w ramach programu Gospostrateg jest realizowany od 1 kwietnia 2019 r. przez konsorcjum AGRI-RISK w składzie: MRiRW (Lider), IERiGŻ-PIB (Lider Finansowy, Główny Wykonawca), SGGW w Warszawie, UE w Poznaniu i IUNG-PIB. Celem głównym projektu jest zaproponowanie rozwiązań zwiększających efektywność/racjonalność wydatkowania funduszy budżetowych na oferowane już obecnie polskim rolnikom produkty ubezpieczeniowe i poszerzenie ich listy. W konsekwencji można będzie zracjonalizować również wydatki publiczne ponoszone na socjalną pomoc ad hoc w razie wystąpienia katastrof naturalnych, tzw. kredyty klęskowe oraz dotacje na odtwarzanie produkcji rolniczej. Zaprojektowane produkty ubezpieczeniowe staną się składnikiem szerszej konstrukcji, a mianowicie systemu holistycznego zarządzania ryzykiem w polskim rolnictwie, którego powstanie jest drugim głównym celem projektu. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie skuteczności krajowych ubezpieczeń rolnych w zakresie funkcji poprawiania alokacji ryzyka, ochrony istniejącego majątku w rolnictwie, akumulacji kapitału, mobilizowania zasobów finansowych i tworzenia kultury oraz bodźców do stałego doskonalenia holistycznego zarządzania ryzykiem. Projekt zaowocuje także bardziej racjonalnym wydatkowaniem funduszy publicznych na rolnictwo, da impuls do zrównoważonego rozwoju infrastruktury finansowej tego sektora oraz wspierać będzie jego wzrost i rozwój w sposób zgodny z paradygmatem zrównoważenia społecznego, ekonomicznego i środowiskowego, a także stworzy podstawy do stabilizowania konsumpcji i poziomu życia polskich rolników.

Włączenie społeczne seniorów na obszarach wiejskich Mazowsza - inicjatywy lokalne

Opublikowane 2019-10-10 przez Kamila Tomaszewska
W 2018 r. w ramach Umowy nr 43/UMWM/05/2018/RW-D-III zawartej z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich IERIGŻ-PIB realizował projekt pt. Włączenie społeczne seniorów na obszarach wiejskich Mazowsza - inicjatywy lokalne. Badania prowadzone w okresie wpisywały się prace badawcze realizowane w tematyce Priorytetu 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich; jak również celu 5 Planu Prac KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich oraz Działania 11 KSOW Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.