Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Współpraca zagraniczna


Międzynarodowa współpraca IERiGŻ-PIB koncentruje się na integracji badań prowadzonych w Instytucie z europejską i światową przestrzenią badawczą. Integracja ta odnosi się do ustawicznego doskonalenia kadr naukowych oraz uczestnictwa w zespołach badawczych podejmujących problematykę rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich z perspektywy ponadnarodowej.
Współpraca międzynarodowa Instytutu ma różnoraki charakter, od indywidualnej poprzez uczestnictwo zespołów badawczych w realizacji wspólnych badań do koordynacji przedsięwzięć badawczych i sieci naukowej.

Indywidualna współpraca pracowników naukowych ma charakter bezpośredniego uczestnictwa pracowników Instytutu w pracach badawczych jak również bieżącej wymiany informacji naukowej i oceny eksperckiej. Ta forma współpracy przedstawicieli Instytutu obejmuje uczestnictwo w pracach komitetów redakcyjnych czasopism i monografii poświęconych problemom sektora rolno-spożywczego.

W ramach indywidualnej współpracy przedstawiciele Instytutu współpracują z zagranicznymi ośrodkami naukowymi:

 • ALTERRA w Wageningen, Holandia;
 • AMI-Agrarmarkt Informations GmbH (AMI Spółka Informacyjna nt. Rynku Rolnego);
 • ASA w Bonn;
 • Austriackie Towarzystwo Ekonomistów Rolnych (ÖGA);
 • Bałkańskie Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu;
 • Biuro Rolne Ambasady Amerykańskiej;
 • Centre of Sociological Research, Ukraina;
 • Copenhagen University, Kopenhaga;
 • Czech University of Life Sciences Prague, The Faculty of Economis and Management;
 • DG AGRI Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Komisji Europejskiej w Brukseli Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (Christoph Hambloch);
 • Division of Resource Economics Uniwersytetu Humbolta w Berlinie;
 • Econometric Society w Nowym Yorku;
 • ERDN w Warszawie;
 • Europaeischen Eier und Gefluegelverband w Bonn;
 • European Environment Agency of EU;
 • EUROQUALITY w Paryżu;
 • EUROSTAT w Luksemburgu;
 • Gruzińskie Stowarzyszenie Młodych Ekonomistów Rolnych, Gruzja;
 • IAMO - Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe w Halle;
 • INRA - Instytut National De La Recherche Agronomique, Francja;
 • Institute of System Biology and Ecology Czeskiej Akademii Nauk;
 • Institute of Agricultural Economics - Academy of Science w Bukareszcie;
 • Institute of Food and Resource Economics w Copenhagen;
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa MTT w Helsinkach;
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa w Belgradzie;
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa w Pradze;
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa w Sofii;
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa w Wiedniu;
 • International Dairy Federation;
 • Kijowski Narodowy Uniwersytet Technologiczny, Ukraina;
 • LEI B.V., Wageningen University & Research Centre;
 • Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO) w Halle;
 • Lithuanian University of Agriculture (LZUU), Litwa;
 • Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Republiki Mołdowy;
 • Ministerstwo Rolnictwa i Żywności Republiki Bułgarii;
 • Ministerstwo Rolnictwa Ukrainy;
 • Ministerstwo Rolnictwa Turcji;
 • Narodowy Instytut Wina i Winorośli "Magarach", Jałta;
 • Narodowy Uniwersytet Technologii Żywności, Kijów;
 • NSC Institute of Agrarian Economy, Ukraina;
 • OECD w Paryżu;
 • Państwowa Akademia Nauk Białorusi i Instytut Nauk Białorusi w Mińsku, Białoruś;
 • Renew - Sources, prywatny instytut badawczy w Rheinbach w Niemczech;
 • Research Institute of Agricultural Economics w Pradze;
 • Society of Dairy Science, Niemcy;
 • Szwajcarskie Towarzystwo Ekonomistów Rolnych (SGA)
 • The Agricultural Research for Development (ARD) Dimension of the European Research Area (ERA);
 • Ukraińska Akademia Nauk Rolniczych, Kijów;
 • University of Agriculture, Litwa;
 • University of Economics, Prague;
 • University of Florence;
 • Uniwersytet Rolniczy w Płowdiw, Bułgaria;
 • Uniwersytet w Debrecen, Węgry;
 • Uniwersytet w Kilonii;
 • Uniwersytet w Tarnopolu, Ukraina;
 • Uniwersytetu w Szeged, Węgry;
 • Uniwesity of Hradec Kralove w Czechach;
 • World Poultry Science Association (WPSA);
 • Wydział Rolny Ambasady Francji;
 • Zentrale Markt und Preisberichtstelle (ZMP) w Bonn, Niemcy;
 • ZMP Zentrale Markt und Preisberichtstelle;
 • ZMP Zentrale Preis-und Berichtstelle GmbH;

Pracownicy IERiGŻ-PIB współpracują z bułgarskimi naukowcami z Uniwersytetu Agronomicznego w Plovdiv oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa w Sofii. Wymiana doświadczeń dotyczy przemian na obszarach wiejskich i w rolnictwie w Polsce oraz w Bułgarii w kontekście problemów i możliwości rozwoju gospodarki wiejskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020. W ramach prowadzonych prac zorganizowano w Bułgarii 10 międzynarodowych konferencji, ostatnia z nich pt. ”Priorytety rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Bułgarii i Polsce w okresie nowej agendy finansowej UE” odbyła się w dniach 18-20 września 2018 r. i zgromadziła ponad 120 przedstawicieli świata nauki, organizacji rolniczyczych, agend rządowych, a także bułgarskich mediów. Konferencję patronatem objęli: Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Bułgarii Krzysztof Krajewski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej Jan Krzysztof Ardanowski oraz Minister Rolnictwa, Żywności i Leśnictwa Republiki Bułgarii Rumen Porodzanov. Współpracę ramową z ww. instytucjami z ramienia Instytutu koordynuje dr hab. A. Wrzochalska, prof. IERiGŻ-PIB.

Ponadto IERiGŻ-PIB w ramach porozumienia podpisanego w 2011 r., współpracuje z Państwowym Uniwersytetem Technologii Żywności z Kijowa w zakresie wymiany wyników badań oraz organizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych.

Instytut współpracuje z towarzystwami naukowymi niemieckojęzycznego obszaru UE. Współpraca z Austriackim Towarzystwem Ekonomistów Rolnych (ÖGA) i Szwajcarskim Towarzystwem Ekonomistów Rolnych (SGA) umożliwia wymianę informacji, wyników badań oraz ich prezentację na konferencjach. Ze strony IERiGŻ-PIB współpracę koordynuje dr P. Szajner.

Pracownicy IERiGŻ-PIB współpracują z naukowcami z węgierskiego Research Institute of Agricultural Economics (AKI) w Budapeszcie, wspólnie analizując wiodące procesy decydujące o przemianach strukturalnych w rolnictwie w Polsce i na Węgrzech, wymieniając doświadczenia z okresu dostosowań gospodarki żywnościowej do konkurencji na jednolitym rynku europejskim oraz formułując wnioski na potrzeby kształtowania przyszłej polityki rozwoju wsi i rolnictwa. Obok częstej wymiany kadr, jednym z efektów tej współpracy jest wspólnie przygotowane, obszerne studium porównawcze sektorów żywnościowych Polski i Węgier pt. Structural changes in Polish and Hungarian agriculture since EU accession: lessons learned and implications for the design of future agricultural policies. W opracowaniu poszczególnych zagadnień badawczych udział wzięły mieszane zespoły naukowców z Węgier i Polski. Z ramienia Instytutu w pracach badawczych udział wzięli: mgr Anna Bugała, dr inż. Paweł Chmieliński, dr inż. Zbigniew Floriańczyk, dr inż. Mariusz Hamulczuk, mgr inż. Krzysztof Hryszko, dr inż. Bożena Karwat-Woźniak, mgr Cezary Klimkowski, dr inż. Robert Mroczek, dr Bożena Nosecka, dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko, mgr Danuta Rycombel, dr inż. Piotr Szajner, dr Iwona Szczepaniak, dr inż. Adam Wasilewski, dr Barbara Wieliczko, dr Marek Wigier. Wydawcą książki jest AKI, a wstępem opatrzyli ją Dyrektorzy obydwu placówek: dr István Kapronczai oraz prof. Andrzej Kowalski. Współpracę z AKI z ramienia Instytutu koordynuje dr inż. P. Chmieliński.

IERiGŻ-PIB współpracuje również z Finland Futures Research Centre, University of Turku (Finlandia) w zakresie ewolucji koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Instytut reprezentuje dr K. Prandecki.

Instytut prowadzi współpracę z francuskim Stowarzyszeniem RURAL’EST (http://ruralest.over-blog.com/). W ramach współpracy prowadzimy wymianę doświadczeń w zakresie skuteczności realizacji idei resilence w gospodarstwach rolnych (w kontekście produktywności zrównoważonego rolnictwa). Instytut reprezentują dr Z. Floriańczyk oraz dr M. Wigier.

IERiGŻ-PIB współpracuje z pracownikami Ekonomicznego Instytutu Rolniczego w Hadze w Holandii w zakresie wdrażania mechanizmów wzrostu innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym. Ze strony IERiGŻ-PIB współpracę prowadzi dr hab. R. Grochowska, prof. IERiGŻ-PIB.

W 2019 r. rozpoczęto współpracę z Institute for European Environmental Policy, której celem było zorganizowanie Platformy Dialogu nt. Zrównoważonego Rolnictwa. Kierownikiem projektu ze strony IERiGŻ-PIB jest dr Barbara Wieliczko. 

W 2019 r. IERiGŻ-PIB rozpoczął współpracę z Tuscia University we Włoszech. Badania koordynowane są przez dr. Marka Wigiera i dr. Adama Wasilewskiego.

W tym samym roku IERiGŻ-PIB podpisał umowę o współpracy naukowo-badawczej z Europejskim Uniwersytetem w Tbilisi w Gruzji. Współpracę koordynuje dr Łukasz Ambroziak.

Od 2002 r. IERiGŻ–PIB koordynuje działalność Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (European Rural Development Network – ERDN, www.erdn.eu), powołanej jako forum wymiany idei i doświadczeń badawczych oraz platforma współpracy polskich i europejskich instytucji naukowo-badawczych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Instytut jest odpowiedzialny za koordynację działalności Sieci, inicjowanie i wspieranie procesu organizacji dorocznej konferencji oraz publikację wyników badań członków sieci w ramach serii wydawniczej ERDN Rural Areas and Development

W ramach współpracy instytucjonalnej pracownicy Instytutu zasiadają w zespołach redakcyjnych i recenzenckich następujących czasopism zagranicznych:

 • “International Journal of Sustainable  Economies Management”,
 • “Economics of Agriculture”,
 • “Studies in Agricultural Economics”,
 • “World Development”,
 • “European Countryside”,
 • “Bulgaria Rusticana”,
 • “European Journal of Sustainable Development”,
 • “Bulgarian Journal of Agricultural Economics”,
 • “Agricultural Sciences”,
 • “Journal of Co-operative Organization and Management”,
 • “Journal of Rural Studies”,
 • “International Journal of Agriculture Sciences”,
 • “European Journal of Sustainable Development”,
 • “Economics World”,
 • “China-USA Business Review”,
 • “Chinese Business Review”.

Ponadto przedstawiciele Instytutu są członkami międzynarodowych organizacji m.in.:

 • “European Association of Agricultural Economists (EAAE)”,
 • “International Association of Agricultural Economists (IAAE)”,
 • “Agricultural and Applied Economics Association (AAEA)”,
 • “Econometric Society”,
 • “American Mathematical Society”,
 • “Regional Studies Association (RSA)”,
 • “Balkan Scientific Association of Agricultural Economists (BSAAE)”,
 • “International Association for the Study of Commons (IASC)”,
 • “European Regional Studies Association (ERSA)”,
 • “Eurasia Business and Economics Society (EBES)”,
 • “Research & Study Group (RSG) ‘CzechRural’ - European Society of Rural Sociology”.          
Utworzył
administrator
2011-08-02
Opublikował
administrator
2011-08-02
Modyfikacja
Kamila Tomaszewska
2020-08-19
Odwiedzin: 15187