Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Projekty realizowane


1. Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Eastern European countries (BIOEASTsUP).

Projekt BIOEASTsUP jest realizowany w ramach programu UE Horyzont 2020 od października 2019 roku, a jego realizacja potrwa 3 lata.

Głównym celem projektu jest wsparcie inicjatywy BIOEAST i Planu Działania na rzecz przejścia 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) do biogospodarki. W ramach tak zdefiniowanego celu głównego określonych zostało 6 celów szczegółowych, które mają sprzyjać jego osiągnięciu:

 • Uruchomienie myślenia strategicznego na szczeblu rządowym i ponadnarodowego, partnerskiego rozwoju krajowych strategii biogospodarki o obiegu zamkniętym w krajach BIOEAST.
 • Podkreślenie roli podejścia wielopodmiotowego w tworzeniu nowych łańcuchów wartości w celu rozwoju biogospodarek.
 • Opracowanie w oparciu o podejście wielostronne skonsolidowanego strategicznego programu badań i innowacji BIOEAST (SRIA).
 • Stworzenie i utrzymanie makroregionalnych ram wspierających inicjatywę BIOEAST oraz rozwój i zrównoważony rozwój SRIA.
 • Ułatwienie tworzenia polityki opartej na faktach.
 • Zwiększenie widoczności biogospodarki w pięciokrotnej helisie w regionie BIOEAST.

W konsorcjum realizującym projekt uczestniczą następujące instytucje:

 • Instytut Uprawy Nawozenia I Gleboznawstwa, Panstwowy Instytut Badawczy Iung-Pib Polska (Koordynator Projektu),
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa I Gospodarki Zywnosciowej – Panstwowy Instytut Badawczy Ierigz-Pib Polska,
 • Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi Mard Pl Polska,
 • Ministry Of Agriculture Huma, Węgry,
 • Zemedelsky Vyzkum, Spol Sro Art, Czechy,
 • Nemzeti Agrarkutatasi Es Innovacios Kozpont Naik Węgry,
 • Agricultural Academy Aa Bułgaria,
 • Eesti Maaulikool Emü Estonia,
 • Latvijas Lauksaimniecibas Universitate Llu Łotwa,
 • Rigas Tehniska Universitate Rtu Łotwa,
 • Vytauto Didziojo Universitetas Vmu Litwa,
 • Ministerstvo Podohospodarstva A Rozvoja Vidieka Slovenskej Republiky Mard Sr Słowacja,
 • Univerza V Ljubljani Ul Słowenia,
 • Ministrstvo Za Kmetijstvo Gozdarstvo In Prehrano Mkgp Słowenia,
 • Energetski Institut Hrvoje Pozar Eihp Chorwacja,
 • Luonnonvarakeskus Luke Finlandia,
 • Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe Ev Fnr Niemcy,
 • Institute Of Agricultural Economics Iea-Ar Rumunia,
 • European Rural Development Network Erdn Polska,
 • Europa Media Szolgaltato Non Profitkozhasznu Kft Em Węgry,
 • Quadro Synergy Ltd Qs Bułgaria.

Badaniami IERiGŻ-PIB w ramach projektu kieruje dr hab. Marek Wigier. W pracach zespołu badawczego uczestniczą: dr Wioletta Wrzaszcz, dr inż. Adam Wasilewski, dr Marek Zieliński, dr Zbigniew Floriańczyk oraz mgr Marcin Żekało.

Więcej informacji na temat projektu BIOEASTsUP można znaleźć na stronie projektu: https://bioeast.eu/bioeastsup/ .

2. Study on drivers and constraints of intergenerational change in EU agriculture and on the role of farmers' participation in food supply chains.

W grudniu 2019 roku rozpoczęto realizację projektu finansowanego przez Komisję Europejską na rzecz Joint Research Centre w Sewilli. Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2021 roku. Projekt realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Tuscia we Włoszech. W badaniach ze strony IERiGŻ-PIB uczestniczą dr hab. Marek Wigier, dr inż. Adam Wasilewski oraz prof. dr hab. Marian Podstawka.

Celem projektu jest określenie zachodzących zmian międzypokoleniowych wśród rolników oraz wpływu tych zmian na rolę rolników w łańcuchu żywnościowym. Badania zmian zostaną przeprowadzone w 2 regionach, a mianowicie w Lombardii (Włochy) oraz w woj. łódzkim. W ramach prowadzonych badań IERiGŻ-PIB zobowiązany jest do przygotowania raportu dotyczącego zmian międzypokoleniowych w woj. łódzkim na podstawie wcześniej przeprowadzonych 500 ankiet wśród rolników. Badaniami ankietowymi zostaną objęci rolnicy w wieku poniżej 40 lat oraz powyżej 55 lat.

3. Monitoring and Evaluation Frameworks for the Common Agricultural Policy MEF4CAP.

Projekt MEF4CAP jest realizowany w ramach programu UE Horyzont 2020 od października 2020 roku, a jego realizacja potrwa 3 lata.

W ramach projektu rozpoznane zostaną przyszłe potrzeby informacyjne ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania WPR oraz techniczne możliwości ich zaspokojenia z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie teledetekcji i organizacji automatyzacji przepływu informacji.

IERiGŻ-PIB uczestniczy między innymi w pracach nad określeniem przyszłych kierunków rozwoju polityki rolnej, ewaluacji obecnie wykorzystywanych systemów informacji do monitorowania sektora rolnego oraz badaniach zastosowania automatyzacji przepływu informacji na poziomie gospodarstwa rolnego. Efektem przeprowadzonych prac będzie mapa drogowa dostosowań instytucji obejmujących zarówno administrację publiczną jak też inne podmioty działające w otoczeniu rolnictwa do przyszłych potrzeb monitorowania polityki rolnej. Wśród głównych założeń projektu znalazły się wzmocnienie wykorzystania informacji rolniczej przez gospodarstwa rolne oraz zwiększenie roli zdalnego pozyskiwania danych o zjawiskach towarzyszących produkcji rolniczej.

W konsorcjum realizującym projekt uczestniczą następujące instytucje:

 • Stichting Wageningen Research (WR), Niderlandy
 • Agriculture And Food Development Authority (TEAGASC), Irlandia
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -  Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ_PIB), Polska
 • Neuropublic Ae Pliroforikis & Epikoinonion (NP), Grecja
 • Instituto Tecnologico Agrario De Castilla Y Leon (ITACyL), Hiszpania
 • AGRO APPS I.K.E. (AGRO APPS PC), Grecja
 • Science Object Oriented Products Systems Soops BV (Soops), Niderlandy
 • European Environmental Bureau (EEB), Belgia
 • Cooperativas Agro-Alimentarias De Espana U De Coop Sociedad Cooperativa (Spanish Co-Ops), Hiszpania.

Badaniami IERiGŻ-PIB w ramach projektu kieruje dr inż. Zbigniew Floriańczyk. W pracach zespołu badawczego uczestniczą: dr Wioletta Wrzaszcz, dr inż. Adam Wasilewski, dr Marek Zieliński, dr inż. Dariusz Osuch, dr Konrad Prandecki, dr hab. Marek Wigier, mgr Katarzyna Kambo, mgr Monika Juchniewicz oraz mgr Beata Malanowska.

Więcej informacji na temat projektu MEF4CAP dostępnych jest na stronie projektu https://www.mef4cap.eu/ oraz https://twitter.com/MEF4CAP

4. Cooperation of bioeconomy clusters for biobased knowledge transfer via Innovative Dissemination techniques in the primary production sector (COOPID).

Projekt COOPID jest realizowany w ramach programu UE Horyzont 2020. Prace badawcze rozpoczęto w styczniu 2021 roku, a ukończenie projektu planowane jest na grudzień 2022 roku.

Głównym celem projektu jest wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych opartych na biotechnologii w podstawowej produkcji. Wdrażanie to będzie bazować na czteropoziomowym podejściu do transferu wiedzy:

 • Wybór „Historii sukcesu” spośród sieci różnych krajów UE, które będą odwiedzane przez uczestników z sieci innych krajów- „Ambasadorów COOPID” - (poziom 1),
 • Organizowanie warsztatów, które mają być przeprowadzone przez „ambasadorów COOPID” w celu podzielenia się informacjami o „Historii sukcesu” wśród równorzędnych producentów podstawowych (poziom 2),
 • Przeprowadzanie interaktywnego rozpowszechniania i komunikacji angażującej innych docelowych odbiorców (poziomy 3 i 4).

W podejmowanych działaniach nacisk położony zostanie głównie na mobilizację kobiet i młodych producentów, którzy mają ogromny potencjał do wprowadzania innowacji, a jednocześnie są niedostatecznie reprezentowani w sektorze produkcji podstawowej.

Opracowane zostaną również zalecenia dla producentów podstawowych, decydentów, środowisk akademickich i badawczych, sprzyjające lepszemu zrozumieniu różnych perspektyw biogospodarki, mające znaczący wpływ na szerokie zastosowanie biogospodarki w produkcji podstawowej, docierające do szerokiego grona odbiorców (szacowanego na 9500 interesariuszy).

W konsorcjum realizującym projekt uczestniczą następujące instytucje:

 • Cooperativas Agro-Alimentarias De Espana U De Coop Sociedad Cooperativa, Spanish Co-Ops, Hiszpania (Koordynator Projektu),
 • Eurizon SL, Innovarum, Hiszpania,
 • Greenflex, Francja,
 • Alma Mater Studiorum - Universita Di Bologna, UNIBO, Włochy,
 • Gaia Epicheirein Anonymi Etaireia Psifiakon Ypiresion, GAIA, Grecja,
 • Agraren Universitet - Plovdiv AUP, Bułgaria,
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, IERiGŻ-PIB, Polska,
 • Landeskammer Fuer Land Und Fortwirtschaft In Steiermark, LK-STMK Austria,
 • Institute Of Technology Tralee, ITT, Irlandia,
 • FBCD AS, Dania,
 • Proagria Oulu Ry, PROAGRIA, Finlandia,

Badaniami IERiGŻ-PIB kieruje dr inż. Adam Wasilewski. W pracach zespołu badawczego uczestniczą: dr hab. Marek Wigier, dr Joanna Pawłowska-Tyszko, dr Wioletta Wrzaszcz, dr Marek Zieliński, mgr Adam Kagan, mgr inż. Bogdan Buks.

Utworzył
administrator
2011-08-02
Opublikował
administrator
2011-08-02
Modyfikacja
Kamila Tomaszewska
2021-01-25
Odwiedzin: 6676