Wydaje się że używasz starej wersji przeglądarki! Rekomendowane przeglądarki (lub w wersji wyższej): Internet Explorer 9 v.9 Mozila Firefox 8 v.8 Google Chrome 15 v.15
Informacje o cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce cookies"

Projekty zrealizowane


1. W ramach V Programu Ramowego UE realizowane były dwa projekty:

W latach 2000-2003 projekt "Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na dynamikę rozwoju lokalnego". W 2004 roku ukazała się publikacja będąca rezultatem prac badawczych: Noronha Vaz T., Viaene J., Wigier M.: Innovation in Small Firms and Dynamics of Lockal Development, Warszawa Wyd. Scholar 2004.

W latach 2004-2005 projekt "Zintegrowany rozwój instytucji rolniczych i wiejskich", koordynowany przez Uniwersytet w Galway (Irlandia), a jako partnerzy występowali: Uniwersytet w Leeds (Wielka Brytania) i Uniwersytet Humboldta w Berlinie (Niemcy).

2. W ramach VI Programu Ramowego UE UE realizowano:

W latach 2005-2007 projekt ?Agro-economic Policy Analysis of the Accession and the Candidate States and the Countries Western Balkan  "CEEC AGRIPOLICY" (Analiza polityki rolnej w nowych krajach członkowskich, krajach kandydujących i krajach Zachodnich Bałkanów). Opracowania wykonane w trakcie realizacji badań są zamieszczone w raporcie zbiorczym przygotowanym dla potrzeb Komisji Europejskiej i dostępnym na stronie www.agripolicy.net

W latach 2005-2008 projekt "Key factors influencing economic relationships and communication in European food chains" (Główne czynniki wpływające na relacje ekonomiczne i komunikację w europejskich łańcuchach żywnościowych). Wyniki badań z poszczególnych pakietów zamieszczone są na stronie www.foodcomm.ierigz.waw.pl www.foodcomm.eu

"Development and application of advanced quantitative methods to ex-ante and ex-post evaluations of rural development programmes in the EU" www.uni-kiel.de/agrarpol/pages/de/euproject.html

"Foresight Analysis for Rural areas Of EU - FARO EU" www.faro-eu.org

3. W ramach VII Programu Ramowego UE :

Instytut uczestniczył w pracach nad przygotowaniem projektu badawczego "Valorisation of Agricultural Landscapes: Understanding European Dynamics" do 7 Programu Ramowego. Projekt został złożony do oceny zgodnie z zasadami konkursowymi.

IERiGŻ-PIB brał udział w projekcie pt. Rozwój sieci wspierającej analizę polityki rolnej (Enlargement Network for Agripolicy Analysis). www.agripolicy.net

4. W ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego:

W latach 2010-2011 Paweł Chmieliński (IERiGŻ-PIB) we współpracy z prof. Oddbjornem Bukve z Sogn og Fjordane University College (SFUC) w Sogndal (Norwegia) prowadził badania nad oddziaływaniem instrumentów polityki wobec obszarów wiejskich na rozwój lokalny. W ramach przyznanego w postępowaniu konkursowym grantu badawczego Paweł Chmieliński przebywał przez okres 6 miesięcy w SFUC jako visiting fellow.

5. W ramach CERGE-EI Twelfth Annual Global Development Network Regional Research Competition pracownicy IERiGŻ-PIB: dr inż. Paweł Chmieliński i mgr Michał Dudek realizowali projekt badawczy pt. "Urban-rural connections: local policy and livehood strategies".

Celem realizowanego w 2012 roku badania była analiza aktywności ekonomicznej i źródeł utrzymania rodzin wiejskich w zależności od uwarunkowań endogenicznych wsi, otoczenia ekonomicznego i infrastrukturalnego oraz realizowanej polityki lokalnego rozwoju.

Więcej o wynikach badań: Dudek, M., & Chmieliński, P. (2015). Seeking for opportunities: Livelihood strategies in the challenge of peripherality. The Journal of Rural and Community Development, 10(1), 191-207. http://www.jrcd.ca/viewarticle.php?id=1095  

6. W ramach projektu „Farm development paths and the role of interactive learning methods for improvement of agricultural entrepreneurship in the dairy sector in Eastern Europe” poświęconego planowaniu strategicznemu w rolnictwie we współpracy z Wageningen University and Research Centre LEI zespół ekspertów Zakładu Rachunkowości Rolnej (ZRR) pracowali nad metodami szkolenia interaktywnego w zakresie zarządzania strategicznego w rolnictwie. Równolegle zespół ZRR zaangażowany był w realizację projektu koordynowanego przez SGGW w Warszawie “Interactive Strategic Management Methodology for improvement of agricultural entrepreneurship in Central - Eastern Europe”. Projekt proponuje dostosowanie, przetestowanie i ocenę metody Interaktywnego Zarządzania Strategicznego, opracowanej przez Instytut LEI przy Uniwersytecie Rolniczym w Wageningen w Holandii, w trzech Państwach Członkowskich UE – Polsce, Litwie i Słowenii. Grupami docelowymi projektu są przedstawiciele rolniczych służb doradczych i trenerzy szkolnictwa zawodowego oraz sami rolnicy i słuchacze zawodowi, którzy będą bezpośrednio korzystać z efektów metody ISM.

Głównym celem projektu była odpowiedź na istniejące potrzeby wspierania przedsiębiorczości oraz umiejętności strategicznego planowania w przedsiębiorstwach rolniczych, kształcenia doradców i nauczycieli zawodu z zakresu zarządzania strategicznego oraz wykorzystania metod wspierających naukę ww. umiejętności i wiedzy w sektorze rolnym. Był to projekt badawczo-wdrożeniowy.

Z ramienia Instytutu w pracach nad projektami uczestniczył mgr M. Żekało.

7. Przedstawiciele IERiGŻ-PIB, Dr M. Hamulczuk i prof. S. Stańko w latach 2012-2013, jako reprezentanci krajowi, współpracowali z konsorcjum AGMEMOD. Prace w konsorcjum związane były z technicznymi kwestiami rozbudowy modelu jak też jego praktycznym zastosowaniem do oceny efektów wybranych polityk rolnych.

8. Przedstawiciel IERiGŻ-PIB, Dr G. Dybowski w 2014 r. reprezentował Polskę w projekcie pt. "Information for consumers on stunning of animals before slaughter - Case Study Poland". Koordynatorem badania był Agri CEAS, Centre for Energy and Agri-food Studies, Kent, Wielka Brytania.

9. Instytut realizował projekt badawczy pt. "Study on mandatory origin labelling for milk, milk used as an ingredient in dairy products and unprocessed meat other than beef, pig, poultry sheep and goat meat" [Badania dotyczące obowiązkowego znakowania mleka i jego produktów oraz nieprzetworzonego mięsa innego niż wołowina, wieprzowina, drób, baranina i kozina] (AGRI-2013-EVAL-03, Contract notice 2013/S 140-242799), jako partner w konsorcjum naukowym instytucji z 9 krajów członkowskich UE. Liderem projektu był Ekonomiczny Instytut Rolniczy (LEI) w Hadze (Holandia), będący filią Uniwersytetu w Wageningen. Projekt został zlecony przez Komisję Europejską. 

Głównym przedmiotem badań przeprowadzonych przez Instytut było określenie, jakie dodatkowe korzyści lub dodatkowe koszty przyniesie wprowadzenie obowiązkowego systemu oznaczania pochodzenia różnych produktów mlecznych, w tym surowców dla polskich firm mleczarskich.

Prace w projekcie z ramienia Instytutu koordynowała dr hab. R. Grochowska, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB.

10.  IERiGŻ-PIB był członkiem konsorcjum realizującego projekt badawczy pt. "Farm Level Indicators for New Topics in Policy Evaluation (FLINT)", w ramach 7 Ramowego Programu badawczego UE.

Celem projektu było wypracowanie uniwersalnego i krótkiego zestawu wskaźników zrównoważenia gospodarstw rolnych, który mógłby być wykorzystany w różnych krajach Unii Europejskiej. W ramach prowadzonych prac badawczych m.in. opracowano zestaw kilkudziesięciu wskaźników, które mogą służyć do oceny zrównoważenia gospodarstw rolnych.

Osobami koordynującymi współpracę ze strony IERiGŻ-PIB byli dr Lech Goraj i mgr Piotr Czarnota.

11. Projekt Local Food; Etablering av lokala vsmedelsmarknader; Formation of local food markets (PROLOCAL) realizowany od sierpnia 2016r. do stycznia 2017r., a finansowany z Baltic Sea Region Seed Funding Grants , to inicjatywa na rzecz badań i wymiany doświadczeń w zakresie kształtowania się lokalnych systemów żywnościowych w krajach basenu morza bałtyckiego i na Białorusi. Oprócz IERiGŻ-PIB uczestniczyli w programie Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Centre for Programme LEADER of the Republic of Lithuania (Litwa), University of Latvia (Łotwa), Nordic Centre for Spatial Development - Nordregio (Szwecja), Institute of System Research in Agroindustrial Complex (Białoruś). Koordynatorem był Nordic Centre for Spatial Development - Nordregio (Szwecja).
W ramach projektu odbyły się trzy spotkania robocze międzynarodowego i międzysektorowego partnerstwa instytucji naukowych, przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych. Pierwsze z cyklu zaplanowanych seminariów odbyło się we wrześniu w szwedzkim Malmö. Miało na celu określenie uwarunkowań rozwoju lokalnych systemów żywnościowych w krajach basenu morza bałtyckiego i zapoznanie się z inicjatywami tego rodzaju w Szwecji. Oprócz pracowników Instytutu Polskę reprezentowały również przedstawicielki Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo”. Drugie spotkanie grupy obyło się w Warszawie i Podkowie Leśnej w październiku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele konsorcjum, Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, a także zaproszeni przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych z Polski. Podczas całodziennej sesji seminaryjnej uczestnicy przedstawili dobre praktyki z własnych krajów w obszarze lokalnego rynku spożywczego i krótkich łańcuchów dostaw żywności (LFM - local food market). Zaprezentowali różne modele rozwiązań w zakresie LFM oraz formy wsparcia ze strony instytucji i organizacji w poszczególnych państwach. Dyskutowano także o możliwości współpracy w tej dziedzinie pomiędzy naukowcami i praktykami oraz o rozwoju zawiązanego w ramach projektu PROLOCAL partnerstwa. Przedstawiono dwie polskie inicjatywy: Warszawska Kooperatywa Spożywcza oraz projekt LokalnyRolnik.pl, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. W drugim dniu spotkania uczestnicy projektu zapoznali się z inicjatywami z obszaru LGD z regionu podwarszawskiego i z innych części kraju. Fundacja Start Pro z Milanówka zaprezentowała swoją działalność, a szczególnie Targi Dobrego Smaku oraz program Zakupy z Polecenia. Przedstawicielka Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przedstawiła przykłady przedsiębiorczości na terenach wiejskich i laureatów konkursu „Sposób na Sukces”, w którym nagrodzono następujące inicjatywy: „Paczka od rolnika”, „Wiatrowy Sad” (tłocznia soków z owoców i warzyw), gospodarstwo ekologiczne i Ekologiczny Uniwersytet Ludowy z Grzybowa.
Kolejne spotkanie międzynarodowego partnerstwa odbyło się w grudniu  w Wilnie (Litwa) i było okazją do omówienia najlepszych przykładów i praktyk organizacji krótkich łańcuchów żywnościowych w krajach partnerów projektu. Dzięki współpracy opracowano uwarunkowania społeczno-ekonomiczne w organizacji lokalnych systemów żywnościowych i dystrybucji produktów rolno-spożywczych w ramach krótkich łańcuchów dostaw, sposoby promocji produktów lokalnych oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych inicjatyw gospodarczych związanych z krótkimi łańcuchami żywnościowymi.
Projekt zakończono w pierwszym kwartale 2017 r. a lider konsorcjum, Nordregio (Szwecja) wydał publikację podsumowującą zrealizowane badania: Local Food Systems Formation: The potential of local food initiatives in the Baltic Sea Region, A. Berlina  (red.), A. Tepecik Diş (red.), Nordregio Working paper 2017:7, Stockholm.

12. Projekt PERCEIVE – Perception and Evaluation of Regional and Cohesion Policies by Europeans and Identification with the Values of Europe był projektem realizowanym w ramach programu Horyzont 2020 (nr grantu: 693529). Projekt był realizowany od września 2016 roku do sierpnia 2019 roku. Członkami konsorcjum byli następujący partnerzy: The University of Bologna (UNIBO) – koordynator projektu, The University of Gothenburg (UGOT), Romanian Academy – Institute of Agricultural Economics, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ-PIB), University of Barcelona, University of Portsmouth, Vienna University of Economics and Business i BAM! Strategie Culturali. Projekt dotyczył oceny postrzegania polityki regionalnej i polityki spójności przez obywateli Unii Europejskiej. Celem było zarówno zbadanie występowania, jak i wyjaśnienie różnic wewnątrz i międzyregionalnych dotyczących:

  • Doświadczeń i rezultatów wdrażania polityki spójności.
  • Świadomości obywateli i doceniania wysiłków UE w osiąganiu spójności.
  • Europejskich świadomości i identyfikacji obywateli z UE.

Rezultatem projektu była opracowana teoria „spójności w różnorodności”, która pozwala określić kanały oddziaływania polityk UE na tworzenie lokalnego zrozumienia UE i różne poziomy europejskiej identyfikacji w bardzo zróżnicowanych regionach UE.

Pracami realizowanymi przez IERiGŻ-PIB kierował dr inż. Paweł Chmieliński. W skład zespołu wchodzili również: dr inż. Zbigniew Floriańczyk, dr hab. Marcin Gospodarowicz, dr inż. Adam Wasilewski, dr Barbara Wieliczko oraz dr Marek Wigier.

Główne prace zrealizowane przez IERiGŻ-PIB w ramach projektu PERCEIVE:

  • studia przypadku dotyczące wdrażania polityki spójności w województwach dolnośląskim i warmińsko-mazurskim, które należą do 9 regionów wybranych do analizy w projekcie PERCEIVE;
  • przygotowanie bazy danych o projektach zrealizowanych w Polsce w ramach polityki spójności w okresie programowania 2007-2013;
  • opracowanie analizy pt. “Report on the policy recommendations on how to integrate cohesion policy with urban and rural policies”.

Więcej informacji na temat projektu PERCEIVE można znaleźć na stronie projektu: www.perceiveproject.eu.

Utworzył
administrator
2011-08-02
Opublikował
administrator
2011-08-02
Modyfikacja
Kamila Tomaszewska
2021-01-25
Odwiedzin: 7414